Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
دموی فیفا 19

دموی فیفا 19

تاریخ انتشار دموی فیفا ۱۹ مشخص شد و زودتر از آن است که فکر می‌کنید

به سیاق سال‌های گذشته، الکترونیک آرتز امسال نیز یک دمو از بازی FIFA 19 در اختیار علاقه‌مندان قرار می‌دهد. EA Sports که امسال تغییرات بیشتری در بازی خود ایجاد کرده، زمان بخشی از این تغییرات را در…