Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
دنیای ژوراسیک

دنیای ژوراسیک

باکس آفیس هفته؛ عجله‌ی «دنیای ژوراسیک» برای رسیدن به فروش یک میلیارد دلاری

«دنیای ژوراسیک» توانست سریعتر از هر فیلمی در تاریخ سینما به فروش یک میلیارد دلاری در باکس آفیسِ جهانی برسد. این فیلم در 13 روز این رکورد را برجای گذاشت و «خشمگین 7» که در 17 روز به این فروش رسیده بود…