Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
دیوید بکهام

دیوید بکهام

«جیمز باند» آینده چه کسی خواهد بود؟

مدت زیادی از به نمایش درآمدن آخرین اثر سینمایی اقتباسی از شخصیت ساخته شده توسط «یان فلمینگ» یعنی «جیمز باند» نمی‌گذرد. بیست و پنجمین فیلم جیمز باند یعنی «اسپکتر» از ابعاد مختلفی قابل بررسی است و…