Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
رامی مالک

رامی مالک

رامی مالک به یک شرط بازی در نقش منفی فیلم باند ۲۵ را پذیرفته است!

بازیگر محبوب این روزها یعنی «رامی مالک» که موفق به دریافت جایزه‌ی اسکار هم شد، امسال در فیلم باند 25 بازی در نقش منفی را به عهده گرفته است. اما نقش منفی فیلم باند 25 را رامی مالک با گرفتن تضمینی از…