Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
راهنمای بازی Dota 2

راهنمای بازی Dota 2

راهنمای جامع انتخاب بهترین هیروهای بازی Dota 2 برای تازه کارها

بهترین هیروهای بازی Dota 2 برای تازه کارها کدامند؟ شروع کردن بازی Dota 2 می‌تواند امری چالش‌ برانگیز باشد. 119 هیرو در صفحه ابتدایی بازی به شما خیره شده‌اند و به شما هیچ اطلاعی درباره‌ی آن‌ها ندارید.…