Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
راهنمای خرید PES 2019

راهنمای خرید PES 2019

راهنمای خرید PES 2019 به عنوان بازی فوتبالی امسال؛ تا چه حد معقول است؟

با توجه به این‌که PES هر سال از رقیب قدرتمندش یعنی فیفا شکست می‌خورد (دست کم از نظر تجاری) کونامی مدام در تلاش است تا با ایجاد تغییرات و کم و زیاد کردن آن‌چه در بازی وجود دارد، خود را در بازی نگه…