Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
راهنمای Kingdom Hearts 3

راهنمای Kingdom Hearts 3

راهنمای پیدا کردن همه‌ی جمع‌کردنی‌ها و رسیدن به پایان مخفی Kingdom Hearts 3

Kingdom Hearts 3 دارای جمع‌کردنی‌های جالبی است که Lucky Emblem نام دارند. همان ابتدای بازی با این جمع‌‌کردنی‌ها آشنا خواهید شد. علامت‌های میکی‌موس چیزی است که باید با عکس گرفتن آن‌ها را جمع کنید.…