Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
راهنمای Rage 2 برای تازه‌کارها

راهنمای Rage 2 برای تازه‌کارها

راهنمای Rage 2 برای تازه‌کارها – اولین کارهایی که باید در بازی انجام دهید

در بازی Rage 2 شما وارد سرزمین هرزی می‌شوید که پر از ماجراجویی است و همزمان باید سه متحد خود را پیدا کنید تا Project Dagger را راه بیاندازید. در این مسیر، هزارن کار برای انجام دادن وجود دارد که شانس…