Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
رایگان

رایگان

بازی‌ های مستقل رایگان و تخفیف داری که می‌توانید در روزهای قرنطینه بازی کنید

بازی کردن بازی‌های مستقل همیشه جزو فعالیت‌های شاد و سرگرم کننده است و طرفدار‌های زیادی دارد. گاهی هم در بازی‌های مستقل ایده‌هایی یافت می‌شود که بازی‌های بزرگ با بودجه‌های کلان هم نمی توانند آن را درست…