Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
رد دد 2

رد دد 2

توهین طرفداران بازی Red Dead Redemption 2 به شخصی به نام Colm O’Driscoll

اگر به اندازه‌ی کافی بدشانس باشید، ممکن است شباهت اسمی دقیق شما با شخصیت منفی یک بازی، موجب شود تا طرفداران آن توهین و الفاظ رکیک را به راحتی نثارتان کنند. البته در ایران حتا این قدر بدشانسی هم لازم…

نگاهی دقیق به نقشه‌ی Red Dead Redemption 2 و جزئیات آن

نقشه‌ی Red Dead Redemption 2 بزرگ است. جغرافیای بزرگی در این بازی گنجانده شده است. از زیست‌بوم‌های مختلف جنگلی تا شهرهای بزرگ، تالاب‌های مه‌آلود و صحراهای شنی تا قله‌های مرتفع پوشیده از برف. حتا چند…