Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
رزولوشن

رزولوشن

وقتی از پشتیبانی پلی استیشن ۵ از رزولوشن ۸K حرف می‌زنیم از چه می‌گوئیم؟

پشتیبانی از رزولوشن 8K به معنای نمایش جزئیات بیشتر در بازی‌هاست؛ با این حال ممکن است که در بیشتر مواقع نتوانیم تفاوت میان رزولوشن 4K و 8K را به آسانی تشخیص دهیم. با توجه به این موضوع، در این مقاله سعی…