Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
رزیدنت اویل Project Resistance

رزیدنت اویل Project Resistance

اولین بازخورد از نسخه بتای عمومی Resident Evil Resistance – سریع، خشن و بی‌حوصله!

ایده اولیه RE Resistance بسیار جذاب و هیجان‌انگیز است: تیمی از بازیکنان Survivor باید در برابر تلاش‌های یک بازیکن Mastermind که مغر متفکر و شخصیت شرور بازی است، مقاومت کنند و به دنبال راه فرار باشند.…

رزیدنت اویل Project Resistance بخش داستانی آفلاین خواهد داشت

اسپین آف رزیدنت اویل با عنوان پروژه مقاومت (Project Resistance) معرفی شده و یک بازی چندنفره‌ی چهار در برابر 1 (4v1) است. با این حال شما می‌توانید از این بازی انتظار بخش داستانی آفلاین نیز داشته باشید.…