Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
رضا گلزار

رضا گلزار

وقتی رضا گلزار خوش تیپ سینمای جهان محسوب می‌شود

در روزهای اخیر، ابتدا چند رسانه‌ی زرد سینمایی، با استناد به لیستی منتشر شده در سایت IMDB رضا گلزار را در زمره‌ی بازیگران خوش تیپ و قیافه‌ی سینمای جهان برشمردند و تیتر زدند که این بازیگر ایرانی در این…