Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
رمز پویا

رمز پویا

رمز پویا – معضلی برای صنعت بازی‌سازی یا روشی برای بالا بردن امنیت؟

در حالی رمز دوم پویا به یک معضل بزرگ برای بازی‌سازان موبایلی در کشور تبدیل شده است که راه‌اندازی و استفاده از این رمز قرار بود به راه‌حلی برای جلوگیری از کلاه‌برداری‌های اینترنتی و به اصطلاح فیشینگ…