Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
روز جهانی زنان

روز جهانی زنان

۲۵ فیلم درباره زنان قدرتمند که باید تماشا کنید

امروز هشتم مارس روز جهانی زن است و چه زمانی بهتر از این برای معرفی 25 فیلم درباره زنان قدرتمند که باید تماشا کنید و البته ویروس کرونا و خانه‌نشین شدن هم می‌تواند دلیل خوبی برای تماشا کردن این 25 فیلم…

همزمان با روز جهانی زنان سونی از انتشار یک بازی حساسیت برانگیز جلوگیری کرد

سونی دلیل جلوگیری از انتشار این بازی در فروشگاه خود را صراحتا اعلام نکرده است، اما به نظر می‌رسد حساسیتی که این بازی ممکن است برای برخی زنان برانگیزد دلیل اصلی سونی برای جلوگیری از انتشار آن باشد.