Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
زندانی‌ها

زندانی‌ها

بررسی فیلم «شبگرد»

دن گیلروی فیلمش را با تیتراژی که در آن وسایل صنعتی و چیز‌هایی از این قبیل را نشان می‌دهد، آغاز می‌کند. چیز‌هایی از قبیل دستگاه حفاری، دودکش‌های یک کارخانه، بزرگراهی که ماشین‌ها از آن رد می‌شوند و…