Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
زندگی شیرین

زندگی شیرین

بهترین فیلم‌های فیلسوفانه‌ی تاریخ سینما – قسمت دوم

4: زندگی شیرین 1960 / فدریکو فلینی فیلمی به کارگردانیِ فدریکو فلینی، کارگردانی که شناخته شده است برای فیلم‌هایی همچون "هشت و نیم"، "آمارکورد"، "روما" و "ساتیریکون"، "زندگی شیرین" یک طنر تلخ و مکرر…

بیست تا از بهترین و بدترین فیلم‌های نقد شده توسط راجر ایبرت

از ستایش‌ "اگیره، خشم خدا"، "2001: یک ادیسه‌ی فضایی" و "گاو خشمگین" تا نقد‌های تند به "بچه‌ی جذاب"، تامی بوی" و (چه کسی می‌تواند فراموش کند) "شمال"، این منتقد افسانه‌ای، پافشاریِ بسیاری داشت، چه بر آن…