Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
زن خفاشی

زن خفاشی

سریال تلویزیونی Batwoman به مجموعه‌های شبکه CW می‌پیوندد

Batwoman (زن خفاشی) یکی دیگر از ابرقهرمانانی است که به مجموعه‌های تاثیرگذار شبکه CW می‌پیوندد. به گزارش ورایتی یک سریال به طور رسمی به این کارکتر می‌پردازد و در صورت تایید در سال 2019 پخش خواهد شد.…