Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
زیباترین تصاویر از فیلم ماتریکس

زیباترین تصاویر از فیلم ماتریکس

قاب طلایی: زیباترین تصاویر از فیلم ماتریکس – The Matrix

در سال 1999 واچوفسکی‌ها «ماتریکس» را به جهان معرفی و عرضه داشتند. با این کار آن‌ها در آستانه‌ی قرن جدید، دنیای فیلم‌های علمی تخیلی و اکشن دگرگون شد. چهره‌هایی که این فیلم ساخت هنوز هم شناخته…