Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
زیباترین تصاویر سریال Game of Thrones

زیباترین تصاویر سریال Game of Thrones

قاب طلایی – زیباترین تصاویر سریال Game of Thrones در فصل پنجم

با به پایان رسیدن فصل آخر سریال بازی تاج و تخت و ادامه‌ی نارضایتی‌ها از این سریال، بسیاری از طرفداران آن و بینندگان مشترک شبکه‌ی HBO حتا روزهای خوب این سریال را هم فراموش کرده‌اند. با این حال نباید از…