Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
زیدان

زیدان

لیست اسطوره‌های FIFA 20 – زیدان، دروگبا، پیرلو و دیگران

با انتشار بازی فیفا 20، فصل جدیدی در Ultimate Team نیز آغاز می‌شود و به زودی شاهد تلاش بازی‌کنندگان برای تشکیل بهترین تیم دنیا در بازی FIFA 20 خواهیم بود. در همین راستا الکترونیک آرتز از بازیکنان…