Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
ساجرن

ساجرن

نامزدهای هشتمین جشنواره بازی‌های ویدیویی تجربیات‌شان را به اشتراک گذاشتند

همین‌طور که به مراسم اختتامیه‌ و مشخص شدن نامزدهای نهایی و برندگان جوایز این دوره از جشنواره‌ نزدیک می‌شویم، ده نامزد اصلی هشتمین جشنواره بازی‌های ویدیویی ایران در نشستی، ضمن معرفی پروژه‌های خود به…