Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
ساخت ایران 2

ساخت ایران 2

چرا این روزها بیشتر از هر زمان دیگری به تماشای فیلم‌ها و سریال‌های طنز نیاز داریم؟

پناه بر طنز از شر گرانی و ناامیدی. فیلم و کتاب و تئاتر و سریال. تمام آن چیزی که میتواند دست ما را بگیرد و برای مدتی از فکر گرانی، بالارفتن نرخ ارز، وعدههای عملی نشده، اعتصاب کارگران، نابسامانی اشتغال…