Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
ساعت پنج عصر

ساعت پنج عصر

۴ هزار مطلب با شما؛ پربازدیدترین مطالب گیم‌نیوز در سال ۹۶

این ده مطلب پربازدید و پر مخاطب سال 96 به ما امیدواری می‌دهد که راهی که انتخاب کرده‌ایم درست بوده و مطالبی که بیشترین حساب را روی آن‌ها باز کرده‌ایم مورد توجه قرار گرفته‌اند و نیز انگیزه می‌دهد برای…

ببینیم، بخندیم، نگذریم؛ نقد فیلم «ساعت پنج عصر»

مدیری در اولین تجربه سینمایی خود به سراغ سوژه‌ی جالبی رفته‌است. طنز تلخ اجتماعی که در آن شخصیت قصه در موقعیت‌های اشتباهی قرار می‌گیرد و این موقعیت‌ها هستند که باعث خنده‌ی مخاطب می شوند نه شخصیت.