Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
سالنامه آرکید

سالنامه آرکید

اولین شماره از سالنامه آرکید منتشر شد و می‌توانید آن را رایگان دانلود کنید

«آرکید» محصول تلاش‌های تیمی مستقل و متشکل از دوست‌داران بازی‌های ویدئویی است که قرار است در قالب سالنامه منتشر شود. اولین شماره از سالنامه آرکید را می‌توانید هم‌اکنون دریافت کنید. در ادامه با گیم‌نیوز…