Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
سرویس استریم بازی آمازون

سرویس استریم بازی آمازون

سرویس استریم بازی آمازون سال آینده آغاز به کار می‌کند – گزارش

آمازون در حال استخدام برای راه‌اندازی سرویس استریم بازی خود است که پروژه‌ای بسیار بلندپروازانه به نظر می‌رسد. گزارش‌ها حاکی از آن است که این سرویس قرار است در سال 2020 آغاز به کار کند. ابتدای سال…