Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
سریال The Stand

سریال The Stand

چرا سریال The Stand بهترین اقتباس تلویزیونی از استفن کینگ است؟

سریال کوتاه The Stand به عنوان بهترین سریال ساخته شده از کارهای استفان کینگ شناخته می‌شود. این به دلیل مخاطبان زیاد، داستان قابل درک، بازیگران معروف و بودجه هنگفت است. در ادامه با گیم‌نیوز همراه…