Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
سلاح‌ها و خودروهای جنگی Battlefield 5

سلاح‌ها و خودروهای جنگی Battlefield 5

لیست کامل سلاح‌ها و خودروهای جنگی Battlefield 5 که از ابتدا در بازی وجود دارند

دایس، استودیوی سازنده‌ی بازی بتلفیلد 5 اطلاعاتی از سلاح‌ها و خودروهای جنگی Battlefield 5 منتشر کرده است. این سلاح‌ها و خودروهای زرهی را بازی‌کنندگان می‌توانند از روز اول در بازی یافته و از آن‌ها…