Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
سم مندز

سم مندز

فیلم جدید سم مندز کارگردان جیمز باند

سم مندز کارگردان فیلم‌های Skyfall و Spectre اعلام کرده است که دیگر قصد ندارد فیلم‌های جیمز باند را بسازد ولی با این حال گویا او هنوز به دنیای جاسوس بازی علاقه‌اش را از دست نداده است و قصد دارد فیلم…