Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
سم هاوزر

سم هاوزر

دنیل ردکلیف برای بازی در نقش «سم هاوزر» تهیه کننده ی GTA مذاکره می کند

دنیل ردکلیف ستاره ی سری فیلم های هری پاتر، برای بازی در نقش سم هاوزر با بی بی سی در حال مذاکره است. شبکه ی BBC می خواهد با حضور ردکلیف درامی به نام Grand Theft Auto بسازد که به خلق و چالش های این سری…