Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
سوار بی سر

سوار بی سر

۱۳ اپیزود ترسناک تاریخ سریال‌های تلویزیونی

چه چیزی شما را به وحشت می‌اندازد؟ دلقک‌های قاتل؟ ارواح؟ حملات زامبی‌ها؟ هر کدام از این‌ها که باشد باید بدانید که شما تنها نیستید و اگر از ترس این موجودات شب‌ها بی‌خواب شدید یا حداقل برای مطمئن شدن از…