Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
سوتفاهم

سوتفاهم

جشنواره فیلم فجر: نقد فیلم سوء تفاهم – آستانه‌‌ی دنیای مصنوع

فیلم از حقیقت حرف نمی‌زند. از دست‌کاری شده‌ترین نسخه از حقیقت ممکن حرف می‌زند. همان‌طور که دریدا معتقد است، حقیقت نهایی وجود ندارد، آن‌چه موجود است، و برای ما قابل درک است، تنها «نمایی» از نمای یک…