Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
سکوبازی

سکوبازی

معرفی بازی Yet Another Exhausting Day – یک پلتفرمر که در آن نای حرکت ندارید!

بازی Yet Another Exhausting Day خود را «یک پلتفرمر سینه‌خیز سه بعدی درباره‌ی زندگی معمولی خسته‌کننده‌ی آدم‌ها» معرفی می‌کند و از همین‌جا باید بفهمید که با بازی جذاب و البته نامتداولی طرف هستید! در…