Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
سیستم عامل داس

سیستم عامل داس

این بازی در سال ۲۰۱۸ برای سیستم عامل داس ساخته می‌شود!

سیستم عامل متنی MS-DOS که پیش از ظهور ویندوز و حکمرانی این سیستم عامل، راه تعامل با رایانه‌های شخصی بود، حالا میراثی باستانی محسوب می‌شود. این سیستم عامل حالا چند دهه هست که از دور خارج شده و می‌شود…