Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
سیستم مورد نیاز بازی

سیستم مورد نیاز بازی

مشخصات سیستم مورد نیاز برای اجرای Far Cry Primal اعلام شد

یوبی‌سافت مشخصات سیستم حداقل و پیشنهادی برای اجرای Far Cry Primal را منتشر کرد. این طور که به نظر می‌رسد بازی با رایانه‌های قدیمی‌تر که قادر به اجرای فارکرای ۴ بوده‌اند هم سازگار خواهد بود و با وجود…