Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
سیستم پیشنهادی

سیستم پیشنهادی

مشخصات سیستم مورد نیاز و پیشنهادی برای اجرای «فال‌اوت ۴» اعلام شد

تا عرضه‌ی فال‌اوت 4 چیزی نمانده. تقریبا یک ماه دیگر شاهد عرضه‌ی این بازی هستیم و مطمئنا بخش اعظمی از مخاطبین این بازی پی‌سی گیمرها هستند. چیزی که برای این قشر از بازی‌کنندگان اهمیت دارد اکنون این است…