Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
سیمونز

سیمونز

برندگان اسکار ۲۰۱۵؛ «مرد پرنده‌ای» برنده‌ی بزرگ اسکار امسال

"هتل بزرگ بوداپست" و "مرد پرنده‌ای" هرکدام با بردن 4 اسکار در صدر برندگان اسکار رفتند. شاید بزرگترین اتفاق دیشب برنده شدن "پسربچگی" فقط در یک شاخه بود، بازیگر مکمل زن، در حالی که فیلم ایناریتو توانست…

خون، درام، جاز؛ یادداشتی بر فیلم «شلاق»

«شلاق» با فیلمی موسیقیایی مانند «دوباره آغاز کن» که امسال اکران شد فرق دارد، اصلا مقایسه‌ی این دو نادرست است چون «شلاق» یک فیلم موسیقیایی نیست، «شلاق» همانقدر درباره‌ی جاز است که «گاو خشمگین» درباره‌ی…