Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
سینما وریته

سینما وریته

نقد و بررسی فیلم مستند نت‌های مسی یک رویا – وریته‌ی غمگین کودکان جنگ

سینما-وریته هنوز هم طرفدارانی در دنیا دارد، اگرچه بارها ثابت شده که همه‌ی فیلم‌ها در صورتی که موفق به روایت یک داستان منسجم شوند، تجربه‌ی بهتری به مخاطب ارائه خواهند داد. این تجربه البته بسیار…