Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
سی‌دی پراجکت رد gamescom2019

سی‌دی پراجکت رد gamescom2019

تایید شد: استیدیا یکی از پلتفرم‌های مقصد بازی سایبرپانک ۲۰۷۷ است

نمایش گوگل در گیمزکام با یک بمب خبری آغاز شد. سایبرپانک 2077 به استیدیا خواهد آمد البته در تیزر منتشر شده با عبارت "به زودی" رو به رو هستیم در حالی که تاریخ انتشار مشخص است این بدین معنا می‌تواند باشد…