Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
شان پن

شان پن

تماشا کنید: شان پن صداپیشه ی «پرندگان خشمگین» شد

همکاری شان پن با این فیلم در حالی صورت گرفت، که تنها یک ماه به زمان نمایش عمومی آن مانده است! سازندگان انیمیشن می گویند از صدای بازیگر انتخابی شان برای یکی از کاراکترهای قصه به نام ترنس راضی نبودند و…