Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
شبیه ساز جراحی 2

شبیه ساز جراحی 2

بازی شبیه ساز جراحی ۲ معرفی شد – انتشار برای پی‌سی

بازی شبیه ساز جراحی در سال 2013 عرضه شد و توسط کاربران یوتیوب به شدت مورد استقبال گرفت چرا کنترل جراحی‌ها بسیار سخت بود و نتیجه آن بسیار کمدی از آب درآمده بود. موفقیت‌های این عنوان باعث شد تا این بازی…