Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
شخصیت‌های جدید Tekken 7

شخصیت‌های جدید Tekken 7

جولیا و نیگان شخصیت‌های جدید Tekken 7 از امروز هستند

آن‌طور که وعده داده شده بود، امروز شخصیت‌های جدید Tekken 7 به آن اضافه می‌شوند. همان‌طور که در تریلر مشاهده می‌کنید، یکی از این مبارزان دختر نام‌آشنای مجموعه‌ی تکن است که از قسمت سوم این بازی با ما…