Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
شخصی سازی در بتلفیلد 5

شخصی سازی در بتلفیلد 5

بازی‌‌کنندگان می‌توانند همه‌ی ویژگی‌های قهرمان را در بتلفیلد ۵ شخصی سازی کنند

از ساز و کار جدید شخصی سازی و ساخت شخصیت دلخواه شما در بازی بتلفیلد 5 رونمایی شد. این بخش که The Company نام دارد به کاربران اجازه می‌دهد تا همه‌ی ویژگی‌های قهرمان را در بتلفیلد 5 شخصی سازی کنند.…