Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
شرط بندی در کانتر

شرط بندی در کانتر

شکایت از «والو» به اتهام دست‌داشتن در مسابقات شرط‌بندی غیرقانونی

به تازگی از شرکت «والو» به اتهام تلاش برای راه‌اندازی بازار غیرقانونی بازی آنلاین و کسب سود از طریق آن شکایت شده است! به گزارش Polygon در این شکایت قید شده که خرید و فروش skin‌ـهای سلاح‌ها در…