Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
شرکت تنسنت

شرکت تنسنت

شرکت چینی تنسنت (Tencent) سهام یک بازیساز دیگر را هم خرید

شرکت چینی تنسنت (Tencent) عزمش را جزم کرده تا به عرصه‌ی بازی‌های ویدئویی قدم بگذارد و در همین راستا سهام یک بازیساز دیگر را خریداری کرد. غول اینترنتی چینی سهام توسعه‌دهنده‌ی سوئدی، Chambers 10 را…