Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
شرکت والو

شرکت والو

سورس ۲ رایگان است اما انتشار بازی‌هایش بر روی استیم الزامی است

3 انجین قدرتمند بازی‌سازی در مراسم GDC 2015 رایگان اعلام شدند که البته در نهایت هر کدام از آن‌ها به شیوه‌ای متفاوت هزینه‌ای از استفاده‌کننده دریافت می‌کنند. صحبت‌ها و بحث‌های زیادی در رابطه با…