Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
شش مرد ناخوش میشوند

شش مرد ناخوش میشوند

متولدین امروز؛ دیوید لینچ

در 20 ژانویه‌ی 1946 در میسولای مونتانا به دنیا آمد. از همان بچگی عاشق طراحی و نقاشی بود، در دبیرستان کتابی از رابرت هنری به اسم روح هنر را خواند که زندگی‌اش را عوض کرد. در ابتدا با عشقش به نقاشی وارد…