Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
شکارچی: جنگ زمستان

شکارچی: جنگ زمستان

چارلیز ثرون در تریلر جدید «شکارچی: جنگ زمستان» عصبانی می‌شود

احتمالا تا حالا دو تریلر فیلم «شکارچی: جنگ زمستان» را تماشا کرده‌اید. این دنباله از فیلم داستان زمانی را روایت می‌کند که سفید برفی هنوز به دنیا نیامده است «پس خبری از کریستین استوارت در این فیلم…