Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
شکارچی روباه

شکارچی روباه

واکنش مارک شولتز به “شکارچی روباه”، فیلمی که درباره ی او ساخته شده است

مارک شولتز، کشتی‌گیر المپیک که "شکارچی روباه" براساس زندگی او ساخته شده‌است, هیچ خجالتی نمی‌کشد از این‌که حسش نسبت به این فیلم را با بقیه درمیان بگذارد. او در 21 دسامبر گفت "آنها نمی‌توانستند من را از…