Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
شکایت از والو

شکایت از والو

شکایت از «والو» به اتهام دست‌داشتن در مسابقات شرط‌بندی غیرقانونی

به تازگی از شرکت «والو» به اتهام تلاش برای راه‌اندازی بازار غیرقانونی بازی آنلاین و کسب سود از طریق آن شکایت شده است! به گزارش Polygon در این شکایت قید شده که خرید و فروش skin‌ـهای سلاح‌ها در…